Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Szanowni Państwo, w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją wchodząc w zakładkę "polityka prywatności"

Regulamin Czwartków Lekkoatletycznych

Dodano .

REGULAMIN Zawodów Dziecięcych  
p. n. "Czwartki Lekkoatletyczne"
XXV Ogólnopolska Edycja 2018/2019

1. Cel.
• Promocja gmin i miast powiatu chełmskiego, województwa lubelskiego w wydawnictwach i podczas Finałów Ogólnopolskich,
• Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągnięcia wartościowych rezultatów sportowych,
• Upowszechnianie lekkiej atletyki,
• Selekcja dzieci wybitnie uzdolnionych sportowo pod kątem kierowania do sekcji LA.

2. ORGANIZATOR:
• Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
• Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
• Urząd Miasta w Chełmie
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A
o godz. 13:00 w dniach: 20 i 27 września 2018
Planowane wiosenne terminy zawodów:
16, 25 kwietnia 2019
7, 9, 16 maja 2019
Finał Miejski 23 maja 2019

4. KONKURENCJE:
Zawody przeprowadzone zostaną w następujących konkurencjach:
- dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową,
- chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

5. UCZESTNICTWO:
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych, urodzeni w latach 2006, 2007, 2008 i młodsi. Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej) rozgrywanych dla danej grupy wiekowej. W Finale Ogólnopolskim zawodnicy wybierają jedną konkurencję.

6. ZASADY KLASYFIKACJI:
W edycji wiosennej zawody odbędą się 5 razy + Finał Miejski, na jesień zawody zostaną przeprowadzone 2 razy.
W Finale Miejskim startuje po 16 najlepszych zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej, którzy uczestniczyli i zdobywali punkty w co najmniej 5 zawodach.
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty zdobyte przez zawodnika w pięciu najlepszych startach /600m i 1000m trzech/ i Finale Miejskim.
W Finale Ogólnopolskim udział biorą najlepsi zawodnicy z każdej konkurencji i kategorii wiekowej, którzy startowali w 5 zawodach Grand Prix i Finale Miejskim.
W Ogólnopolskich zawodach zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji biegowej lub technicznej. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w Finale Miejskim.
Obowiązuje punktacja opracowana przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”.

7. PUNKTACJA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli i szkół.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty zdobyte przez dzieci zgłoszone przez niego do zawodów, łącznie z Finałem Miejskim.
Szkołom zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników we wszystkich zawodach i Finale Miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela.

8. NAGRODY:
- zawodnicy -
• miejsca I – III medale, dyplomy
• pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników
- nauczyciele -
• miejsca I – III nagrody rzeczowe
• pamiątkowe dyplomy dla wszystkich nauczycieli
- szkoły -
• miejsca I – XII puchary, dyplomy
• pamiątkowe dyplomy dla wszystkich szkół

Podsumowanie klasyfikacji szkół i nauczycieli bieżącej Edycji odbędzie się podczas ostatniego Czwartku edycji jesiennej (wrzesień/październik 2019r).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zgłoszenia przyjmowane będą wg załączonego wzoru przez ChTKKF ul. I Pułku Szwoleżerów 15a tel. 565 10 26 /prosimy o podanie dokładnych dat urodzenia uczniów oraz potwierdzenie przez lekarza, rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na udział w „Czwartkach Lekkoatletycznych”/.
- zawodnik przed każdym startem i dla każdej konkurencji obowiązany jest posiadać wypełnioną czytelnie „Kartę Startową" wg załączonego wzoru.
- zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
- prawo interpretacji i zmian niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

chelmministermarszalkfederacjaczwartkitafisa'zgtkkfpowiatmosirmpecmpgkprrosclip,