Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Szanowni Państwo, w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją wchodząc w zakładkę "polityka prywatności"

Regulamin rozgrywek

Dodano .

I ORGANIZATOR
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko TKKF "JUTRZENKA" przy ZSZ Nr 5 w Chełmie

II CEL
► edukacja poprzez sport,
► propagowanie i rozwój koszykówki na terenie miasta Chełma,
► zabezpieczenie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i pracy.

III TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki przeprowadzone zostaną w sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie zgodnie z przyjętym terminarzem. Początek rozgrywek - 19.11.2008 r o godz. 17.oo. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przełożenia spotkania, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanym zespołem oraz przy akceptacji ChTKKF. Zespoły we własnym zakresie wynajmują salę i opłacają sędziów.

IV UCZESTNICTWO
W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które zgłoszą swój udział i dokonają wpisowego w kwocie 700,00 złotych na konto Chełmskiego TKKF
w PEKAO S.A. I O/Chełm, nr 14 1240 2223 1111 0000 3576 9466
lub do kasy Ch TKKF w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a do dnia 30.10.2009
Należność można uiścić w 2 ratach:
► do 19.11.2009 r - 400,00 zł,
► do 18.12.2009 r - 300,00 zł.
Brak wpłat w w/w terminach wyeliminuje zespół z rozgrywek.

V ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rozgrywki bedą przeprowadzone w III rundach
2.  Zespoły uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są złożyć pisemne listy zgłoszeń zawodników do ChTKKF przed pierwszym spotkaniem.
 a)  Zawodnik reprezentować może tylko jedną drużynę. Ewentualne zmiany należy zgłaszać na piśmie do ChTKKF.
 b)  Listę zawodników kapitan drużyny obowiązany jest posiadać na każdym meczu.

3.  Czas gry wynosi 4 x 10 min. W trakcie ostatniej kwarty zatrzymuje się czas gry podczas ostatnich trzech minut. Przy różnicy 10 pkt. na 3 minuty przed końcem meczu czas rozegrania akcji 24 sek. Zmiany zawodników dokonuje się systemem „hokejowym”. Pozostałe zasady rozgrywania spotkań określają przepisy PZKosz.

4.  Wykluczenie zawodnika z gry następuje w wyniku:
a/ 5 przewinień osobistych,
b/ przewinienia dyskwalifikującego,
c/ dwóch przewinień technicznych,
d/ dwóch przewinień nie godnych sportowca,
e/ stwierdzenia przez sędziego głównego stanu nietrzeźwości zawodnika.

5.  W przypadku drastycznego naruszenia przez zawodnika godności osobistej innych uczestników rozgrywek lub sędziów, na zawodnika dokonującego przewinienia może być nałożona kara finansowa w wysokości 50,00 zł, którą należy uiścić przed rozpoczęciem następnego meczu. Brak wpłaty w tym terminie wyklucza zainteresowanego z rozgrywek do czasu uregulowania należności.

6.  Weryfikację spotkań prowadzi Komisja Regulaminowa powołana spośród zespołów uczestniczących w rozgrywkach.

7.  W przypadku wycofania zespołu w trakcie I rundy anuluje się wszystkie wyniki tego zespołu. Przy wycofaniu zespołu po zakończeniu ponad połowy spotkań II rundy zalicza się walkowery dla wszystkich przeciwników.

VI NAGRODY
1.  Za zajęcie I – VI miejsca zespoły otrzymują puchary. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach – dyplomy.
2.  Zwycięzca ligi otrzymuje nagrody rzeczowe /8 szt./ oraz prawo udziału w Wojewódzkim Turnieju Koszykówki w Puławach.

VII UWAGI KOŃCOWE
► uczestnicy rozgrywek ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zawodów,
► zawodnik ma prawo zmiany drużyny tylko raz w trakcie trwania rozgrywek; zmiany zawodnika dodaje się tylko w przerwie między I i II rundą,
► organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni,
► zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów na obiekcie sportowym,
► prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

chelmministermarszalkfederacjaczwartkitafisa'zgtkkfpowiatmosirmpecmpgkprrosclip,