Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Szanowni Państwo, w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją wchodząc w zakładkę "polityka prywatności"

Zadania realizowane w 2016 roku

Dodano .

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – NAJLEPSZY LEK RUCH – ZAPOBIEGA – LECZY – REHABILITUJE

Pamiętaj! Serce masz tylko jedno – nie pozwól mu stanąć!

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej informuje, że przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarządu Głównego TKKF w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Urzędu Miasta Chełm i Starostwa Powiatowego Chełmie wznowiło kontynuację sprawdzonych form aktywności ruchowej cieszących się dużym uznaniem, co odzwierciedla masowe uczestnictwo. W naszych działaniach staramy się umożliwić dostęp do aktywności fizycznej jak najszerszym grupom społecznym, w formach odpowiadających zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom każdego człowieka. Jako priorytet w naszym programie uznajemy kontynuację Programu Sport dla Wszystkich w promocji zdrowia z jego kierunkami obejmującymi  systematyczne działania na rzecz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Zadania, które już rozpoczęliśmy to:

- Nauka Pływania dla Dzieci klas I – III Umiem Pływać, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. W zadaniu prowadzonym do 15. 12. 2016r. uczestniczy 525 uczniów szkół podstawowych z miast i gmin powiatu chełmskiego i krasnostawskiego.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" ma na celu nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Uczniowie w ciągu 20 godzin zajęć nauczą się podstawowych umiejętności pływania. Dzięki zajęciom mają też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej.

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA CHEŁM:

- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z nauką pływania skierowana do przedszkolaków z przedszkoli miejskich. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są kontynuacją programu rozpoczętego w październiku 2015 roku. Uczestnikami są dzieci zakwalifikowane do ćwiczeń na podstawie specjalistycznych badań lekarskich. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na salach korekty 2 razy w tygodniu oraz uzupełniane 1 godziną zajęć na pływalni dla każdej grupy ćwiczebnej. Zachowana systematyczność prowadzi do niwelowania wad postawy u dzieci i inicjowania profilaktyki zdrowotnej. Uczestnictwo w programie wyrównuje szanse w dostępie do badań i obiektów sportowych.

- pozalekcyjne zajęcia sportowe pod hasłem Aktywność fizyczna – alternatywą patologii zdrowotnych i społecznych w różnych dyscyplinach z uwzględnieniem profilaktyki, organizowane będą dla dzieci i młodzieży z chełmskich szkół, w okresie 01 marzec – 15 listopad 2016r. na otwartych i zamkniętych obiektach sportowych.
Program zajęć będzie obejmował:
- w okresie 01 marzec – 30 czerwca, 15 wrzesień – 30 październik 2016 zajęcia nauki pływania dla dzieci realizacja programu „Umiem pływać” – pływalnia ZSO 8;
- w miesiącach kwiecień, 15 wrzesień – 30 październik 2016r. przeprowadzone zostaną pozalekcyjne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. Zajęcia w salach prowadzone będą 2 godziny tygodniowo.
- w miesiącu lipcu i sierpniu – zorganizujemy dla 30 osób wyjazdowy obóz profilaktyczno – sportowy w Sierakowie Wielkopolskim oraz 10 dniowy turnus dochodzącego obozu profilaktyczno – rekreacyjnego z programem zajęć edukacyjnych z zakresu uzależnień, których uczestnikami będą dzieci pozostające w okresie wakacji w miejscu zamieszkania. Planowany udział 30 dzieci.

- Współzawodnictwo sportowe inwestycją w zdrowie, sprawność i edukację  dzieci, młodzieży i dorosłych, które zakłada powszechny dostęp i uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej. Współzawodnictwo adresowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie 01 marzec – 15 grudnia 2016r. na otwartych i zamkniętych obiektach sportowych.

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

- Zawody Dziecięce pn. „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” XXII Ogólnopolska Edycja z Finałem Regionalnym i Ogólnopolskim jest zadaniem realizowanym na przełomie roku w dwóch edycjach: jesiennej i wiosennej. Edycja wiosenna rozpoczyna się w kwietniu 2016r. i jest kontynuacją edycji rozpoczętej we wrześniu 2015r. Współzawodnictwo jesienne i wiosenne kończy się w czerwcu Finałami Ogólnopolskimi. Zawody z udziałem uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych z miast i gmin województwa lubelskiego przeprowadzone zostaną w terminach 21, 28 IV; 05, 12, 19 V; Finał Regionalny planujemy przeprowadzić 24 V 2016. W edycji jesiennej zawody odbędą się w dniach 22, 29 IX 2016.
Każdy zawodnik podczas zawodów sportowych ma prawo startu w dwóch konkurencjach: jednej biegowej i jednej technicznej spośród dyscyplin: bieg 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy), skok w dal, skok wzwyż oraz rzut piłeczką palantową. Uzyskane wyniki będą przeliczane według specjalnych tabel punktowych, oddzielnych dla każdej kategorii wiekowej.
W dniu 24 maja 2016 roku planujemy przeprowadzić Finał na Stadionie Miejskim w Chełmie, w którym wystartują najlepsi zawodnicy z edycji jesień 2015 i wiosna 2016. Oprócz klasyfikacji zawodników, prowadzona będzie także klasyfikacja nauczycieli oraz punktacja szkół i UKS-ów. W dniach 17 – 19 czerwca 2016 roku w Łodzi odbędzie się Finał Ogólnopolski, do którego zakwalifikują się najlepsi zawodnicy z każdej konkurencji. Przed wyjazdem organizatorzy przeprowadzą spotkanie z trenerami, którzy dokonają wyboru reprezentacji i omówią szczegóły udziału w Finałach.

- Sportowa Olimpiada Pokoleń jest imprezą cykliczną i na stałe wpisała się do kalendarza imprez Chełmskiego i Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jej program zakłada pokoleniowe współzawodnictwo sportowe i rekreacyjne, zarówno w grach zespołowych jak i indywidualnych.
W 3 dniowej imprezie planujemy uczestnictwo reprezentacji 3 pokoleń – dzieci, młodzieży, osób dorosłych z miast i gmin województwa lubelskiego.
W programie imprezy przewidujemy prowadzenie współzawodnictwa drużynowego i indywidualnego, między innymi w: piłce nożnej, siatkówce, siatkówce plażowej, tenisie stołowym, turnieju szachowym, przeciąganiu liny, biegach przełajowych, Rodzinnym Wieloboju Rekreacyjnym. W Integracyjnej Mini Olimpiadzie Zabaw i Gier Rekreacyjnych „Sprawni mimo wszystko” udział weźmie 50 osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa lubelskiego.

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI / ZG TKKF W WARSZAWIE:

 - zajęcia w Ośrodku Terapii Ruchowej prowadzone są systematycznie już od stycznia 2016 dla osób III wieku, osób zwalczających nadwagę i osób niepełnosprawnych w formach:
• gimnastyka w wodzie
• ćwiczenia koncentrująco - relaksujące
• gimnastyka z elementami tańca
• Nordic Walking
• raz 1 raz w miesiącu zajęcia rehabilitacyjne w Uzdrowisku SPA
Zajęcia mają na celu:
- poprawę ogólnego stanu zdrowia poprzez systematyczną rehabilitację ruchową prowadzoną pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,
- edukacja w zakresie żywienia, zdrowego stylu życia w wieku powyżej 50 lat,
- promocja zdrowia i aktywnego wypoczynku niepełnosprawnych i sprawnych,
- kształtowanie nawyku dbania o własne ciało, sprawność psychiczną,
- poprawa jakości życia osób III wieku poprzez różnorodną bazę ćwiczeń,
- promocję pozytywnego, aktywnego wizerunku osób starszych, niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości i nawyku pozytywnych relacji międzypokoleniowych wyrażających się wzajemnym szacunkiem, akceptacją, tolerancją.

Nadchodzące wydarzenia realizowane wspólnie z MSiT/ ZG TKKF:
• Sportowa Olimpiada Pokoleń    VI
• Trenuj z Mistrzem            VII
• Rytm – muzyka – taniec formą terapii i aktywności ruchowej    III – VI
• Światowy Dzień Marszu TAFISA        X
• 12 miesięcy aktywności fizycznej        cały rok

chelmministermarszalkfederacjaczwartkitafisa'zgtkkfpowiatmosirmpecmpgkprrosclip,